pradžia AIKIDO
Kas yra Aikido

Ai - "meilė, harmonija". Fundamentali visų kovos menų sąvoka. Filosofine prasme, tai yra giluminė visų žmonių ir pačios gamtos esmė. Tai gyvybinė jėga, valdanti Visatą ir palaikanti jos harmoniją. Ji visada veikia koncentriškai ir niekada nebūna tiesios linijos pavidalu.
 
Ki. Ki koncepcija - viena iš svarbiausių japonų filosofijoje. Ji betarpiškai siejasi su kasdieniniu kiekvieno iš mūsų gyvenimu nes Ki kaip tik yra ta energija, kuri gyvenimą daro gyvenimu. Kiniečių filosofijoje ši energija žinoma kaip ci, o jos buveinė laikoma taškas dantian, esantis žemiau žmogaus bambos. Gyvybinės jėgos idėją galima sutikti taip pat indų filosofijoje (prana), o krikščioniškoje tradicijoje jai artima sielos sąvoka.
 
Do - kelias. Dvasinė disciplina, kurios laikosi religijų bei menų, tame tarpe ir kovos menų, pasekėjai. Do sąvoka yra neatsiejama nuo budo ir be šios sąvokos pastaroji virsta paprasčiausiu kovinių technikos veiksmų rinkiniu (dziutsu). Do - tai "kinizuotas" atitinkamo hieroglifo (dao) skaitymas; grynai japoniškai šis hieroglifas skaitomas - miti.
 
Aiki-do. Ai - sąjunga, harmonija; Ki - gyvybinė jėga, energija; Do - kelias. (Harmonijos (ar vienybės) kelias su visumine energija.) Kovos menas (budo), besivystantis nuo 1931 metų, kuomet Morihei Uesiba (1881-1869) įkūrė savo pirmąjį dodzio - Kobukai - ir pradėjo dėstyti jame savo techniką ir filosofiją. Aiki-do asociacija (Aikikai) buvo įkurta 1948 metų vasario 9 dieną. Taigi, tai - šiuolaikinė budo forma, pritaikyta mūsų epochai. Šalia savigynos veiksmų Uesiba išvystė ištisą "gyvenimo būdą", pagrįstą aiki idėja.
 
Lui Frederik, Kovos menų žodynas, Paryžius, 1988

 
Aiki-do galima išversti kaip Dvasinės Harmonijos Kelias. Tai ištirpimo Gamtoje ir susivienijimo su ja menas. Nėra jokio dvilypumo, nėra jokios kovos, nėra jokio priešininko. Yra tik mūsų pačių dvasios veiksmai, suderinti su Visatos dvasia. Aiki-do veiksmai ar technikos yra šio suderinamumo (harmonijos) įkūnijimas.
 
Kisshomaru Uesiba, Aiki-do, Tokijas, 1985
free counters